top of page

Past Events

Learn More
 • Special NAVARATHRI Monthly Concert
  Special NAVARATHRI Monthly Concert
  Fri, 13 Oct
  Chennai
  13 Oct 2023, 6:00 pm – 8:00 pm
  Chennai, 27P8+V43, Luz Church Rd, Kapali Thottam, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  13 Oct 2023, 6:00 pm – 8:00 pm
  Chennai, 27P8+V43, Luz Church Rd, Kapali Thottam, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  Share
 • GCMA Monthly Concert - October
  GCMA Monthly Concert - October
  Fri, 13 Oct
  Chennai
  13 Oct 2023, 4:00 pm – 6:00 pm
  Chennai, 27P8+V43, Luz Church Rd, Kapali Thottam, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  13 Oct 2023, 4:00 pm – 6:00 pm
  Chennai, 27P8+V43, Luz Church Rd, Kapali Thottam, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  Share
 • TKM 100
  TKM 100
  Sun, 20 Aug
  Chennai
  20 Aug 2023, 6:00 pm
  Chennai, 26VJ+752, Maharajapuram Santhanam Salai, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017, India
  20 Aug 2023, 6:00 pm
  Chennai, 26VJ+752, Maharajapuram Santhanam Salai, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017, India
  Share
 • June - Monthly Concert
  June - Monthly Concert
  Fri, 30 Jun
  Chennai
  30 Jun 2023, 6:15 pm
  Chennai, OMS Lakshanan, 146, 3rd floor, Royapettah High Rd, Luz, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  30 Jun 2023, 6:15 pm
  Chennai, OMS Lakshanan, 146, 3rd floor, Royapettah High Rd, Luz, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  Share
 • April - Monthly Concert
  April - Monthly Concert
  Thu, 27 Apr
  Chennai
  27 Apr 2023, 6:15 pm
  Chennai, OMS Lakshanan, 146, 3rd floor, Royapettah High Rd, Luz, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  27 Apr 2023, 6:15 pm
  Chennai, OMS Lakshanan, 146, 3rd floor, Royapettah High Rd, Luz, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  Share
 • March - Monthly Concert
  March - Monthly Concert
  Fri, 17 Mar
  Chennai
  17 Mar 2023, 6:15 pm
  Chennai, 85/2, Luz Ave 5th St, Near Nageshwararao Park, Bhaskarapuram, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  17 Mar 2023, 6:15 pm
  Chennai, 85/2, Luz Ave 5th St, Near Nageshwararao Park, Bhaskarapuram, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  Share
 • February - Monthly Concert
  February - Monthly Concert
  Fri, 10 Feb
  Chennai
  10 Feb 2023, 4:15 pm
  Chennai, OMS Lakshanan, 146, 3rd floor, Royapettah High Rd, Luz, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  10 Feb 2023, 4:15 pm
  Chennai, OMS Lakshanan, 146, 3rd floor, Royapettah High Rd, Luz, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu 600004, India
  Share
bottom of page